Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Maantieteen ja geologian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
MAAN7042 Maantieteen opetuksen ajankohtaiset teemat (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Sanna Mäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää maantieteen opetuksen ajankohtaisia kehittämisprosesseja ja haasteita sekä tunnistaa niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija saa valmiuksia oman osaamisensa itsenäiseen kehittämiseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään maantieteen ja maantiedon kouluopetuksen tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin suomalaisessa koulujärjestelmässä. Tutustutaan maantieteen opetukseen, opetuksessa käytettyihin menetelmiin ja oppimisympäristöihin liittyvään tutkimukseen. Opintojakson aikana tuotetaan oppimateriaalia tai oppimiskokonaisuuksia pääsääntöisesti pari- tai ryhmätyöskentelynä. Opintojakson teema voi vaihdella eri vuosina.

Toteutustavat

Monimuoto-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, kurssityö, oppimispäiväkirja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

FM1/FM2

Lisätietoja

Ohjeet ja materiaalit Moodlessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet