Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Valinnaiset syventävät opinnot
MTDK1203 Ilmiöpohjainen kokonaisuus opetuksessa (Kerho-ohjaaja koulutus) 5 op
Vastuutaho
Matemaattis-luonnontieteellisen tdk:n merkinnät
Vastuuhenkilö
Jaani Tuura
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa oman oppiaineensa sisältöjä monitieteisen projektin suunnittelussa ja toteutuksessa ja osaa ottaa huomioon ilmiölähtöisen opettamisen vaatimukset. Opiskelija tutustuu opettajien yhteistyöhön opettamisessa. Hän osaa myös kerhotoiminnan perusteet ja kykenee suunnittelemaan kerho-ohjaustyyppisiä opetustapahtumia.

Sisältö

Kurssilla toteutetaan ilmiöpohjainen opetus- tai ohjausprojekti yhteistyökoulussa. Projekti voi perustua Ilmiö ja sen mallinnus -kurssilla tuotetun oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen tai luonnontiedekerhon pitämiseen. Projektin laajuus on 6 oppituntia tai kerhotilaisuutta. Opiskelijat laativat projektin toteutuksesta oppimispäiväkirjan. Opiskelija kirjaa oppimispäiväkirjaan kunkin kerho- tai opetustilaisuuden jälkeen omia havaintojaan opetustapahtuman onnistumisesta. Kurssin pääpaino on ilmiöpohjaisen opetuksen toteutuksessa - opetustapahtuman sisällöt ja teemat voivat vaihdella osallistujien ja yhteistyökoulun toiveiden mukaan.

Toteutustavat

Kerho-ohjaajakoulutus 2 h
Kontaktiopetus 8 h
Opetus koulussa 6 h
Itsenäinen työskentely 88 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Läsnäolo lähiopetuskerroilla, kerho- ohjauksen/opetuskokonaisuuden toteuttaminen yhteistyökoulussa ja oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Suositellaan suoritettavaksi opettajan pedagogisten opintojen jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kerho-ohjaajan käsikirja. Luonnontieteiden ja matematiikan didaktiikan oppikirjat ja oppiainekohtaiset julkaisut

Lisätietoja

Matemaattis-Luonnontieteellisen tiedekunnan aineenopettajien syventävä kurssi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia
Tieteelliset jatkotutkinnot, mat.