Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2041 PMA32 Täydentävät opinnot 30 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Arja Lemmetyinen, Kati Suomi, Joachim Ramström

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan osaaminen vastaa markkinoinnin perus- ja aineopintojen pakollisten kurssien osaamistavoitteita.

Sisältö

International Business (HUOM! tämä 5 op opintojakso suoritetaan opinto-oppaan kuvauksen mukaan), Markkinoinnin johtaminen (kirjatentti), Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen (kirjatentti tai opintojakson suoritus), Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen (kotitentti), Integrated Marketing Communications (kirjatentti), Service Marketing (kirjatentti)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

PMA32 Täydentävät opinnot 30 op koostuu 4-6 opintopisteen laajuisista osasuorituksista, jotka rekisteröidään erikseen. Opiskelijan HOPSissa vahvistetaan ne jaksot, jotka hänen pitää suorittaa täydentävinä opintoina.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentit (sähköinen tentti)

Markkinoinnin johtaminen 5 op, Joachim Ramström (PYMA2043) - kotitentti Moodlessa

 1. Kotler, P – Kevin, K. L. (2016) Marketing Management, 15th edition., Prentice Hall, Upper Saddle River. 978-1-292-09262-1

 

Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5op, Kati Suomi (PYMA2044) - kotitentti Moodlessa

 1. Solomon, M – Bamossy, G – Askegaard, S – Hogg, M (2010) Consumer Behaviour: A European Perspective, 4th edition tai uudempi. 978-0-273-71726-3.
 2. Artikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan ja omaan tiedonhakuun perustuen
 3. Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 JA Kauppalaki 27.3.1987/355 JA Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 (Finlex tai Edilex)

 

Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5 op, Kati Suomi (PYMA0008) - kotitentti Moodlessa

Ao. kirjallisuus koskee vain kirjatenttisuoritusta. Opintojaksosta löytyy Moodle-työtila, jossa tarkemmat ohjeet.

 1. Buttle, F. – Maklan, S. (2015) Customer Relationship Management – Concepts and Technologies. Routledge, Oxon. TAI Buttle, F. (2012) Customer Relationship Management – Concepts and Tools. Elsevier, Butterworth-Heinemann (Electronic book), luennoitsijan ilmoittamat osat
 2. Johnsen, T.E. – Howard, M. – Miemzyck, J. (2014) Purchasing and supply chain management: a sustainability perspective. Routledge, London. ISBN: 978-1-315-81921-1 ebk, luennoitsijan ilmoittamat osat

 

Service Marketing 6 op, Arja Lemmetyinen (PYMA0010) - Tenttis-järjestelmässä (tenttis.utu.fi)

 1. Grönroos, Christian (2015) Service Management and Marketing: Managing the Service Profit Logic, 4th Edition. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-92144-9
 2. Gallouj, Faïz – Djellal, Faridah (eds) (2010) The Handbook of Innovation and Services. A Multi-disciplinary Perspective. Edward Elgar: Cheltenham, UK. ISBN: 978 1 84720 504 9 Hardcover. eISBN: 978 1 84980 330 4  OR  Di Maria, Eleonora – Grandinetti, R. – Di Bernardo, Barbara (eds) (2012) Exploring Knowledge-Intensive Business Services. Knowledge Management Strategies. Palgrave McMillan, UK. ISBN: 978-1-137-00842-8 eBook. ISBN: 978-0-230-35859 Hardcover.
 3. A collection of articles selected by the instructor.

 

Integrated Marketing Communications 4 op, Kati Suomi (PYMA0009) - kotitentti Moodlessa

 1. Keller, K. L. (2003) Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity, 2nd edition. 0-13-110583-3. -5.
 2. Belch, G. – Belch, M. (2015) Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective,  10th edition. 978-0078028977
 3. Additional articles according to instructions available from the examiner Joachim Ramström.

Lisätietoja

Kurssin voivat suorittaa vain erillisvalintojen opiskelijat vuosikurssista 2011 alkaen osana pääaineen täydentäviä opintoja.
Opintojakson osat tentitään erikseen. Jokaiseen opintojakson osaan liittyy kolme tenttikertaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.