Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1507 A5.1. TEORIAPRAKTIKUM 2 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Parente-Capková
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Oppia kirjoittamaan ja keskustelemaan kirjallisuuden teoreettisista kysymyksistä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimuksen eri teoriasuuntausten keskeisiin kirjoituksiin. Praktikumissa luetaan yhdessä ja yksin teoreettisia tekstejä, harjoitellaan teoreettisten käsitteiden käyttöä ja tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Vain pääaineopiskelijoille, jotka suorittavat opintojakson pakollisena kurssina.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla arvosana määräytyy sekä kirjallisista harjoituksista että aktiivisuudesta kontaktiopetuksessa.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita kurssin pitäjän ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies