Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0013 PLR10 Konsernilaskenta ja kansainväliset tilinpäätöskäytännöt 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Minna Vähäsalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen tavoitteen, laadinnan ja raportoinnin pääasiallisen sisällön sekä osaa soveltaa tätä tietoa käytännössä konsernitilinpäätökseen. Opiskelija hallitsee IFRS-tilinpäätöksen tavoitteet ja pääperiaatteet sekä muutamien keskeisten standardien yleisen soveltamisen.

Sisältö

Konsernitilinpäätös ja IFRS-tilinpäätöksen laadintaan liittyvät standardit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Harjoitukset 12 t, 1 ryhmä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Konsernitilinpäätöksen laadinta (3. uudistettu painos tai uudempi). WSOY, Helsinki. Mäkelä, Lotta; Reponen, Marko, Pohjonen, Sari; Honkamäki, Tuomas.

2. IFRS-raportointi (e-kirja). Talentum Media Oy. Haaramo, Virpi; Palmuaro, Sirkku; Peill, Elina.

3. Muu kirjallisuus ja materiaali luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiemmat opintojaksot PLR82. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena (Laskentatoimi ja rahoitus, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.