Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2037 PLR77 Johdon ohjausjärjestelmät 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Erkki Vuorenmaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi suositellaan PLR5 kurssin käymistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset yrityksen johdon ohjausmekanismit ja niiden käytön strategisessa johtamisessa. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan ohjauksessa yleisimpiä laskentamenetelmiä sekä laskentatekniikoita, jotka tukevat erityisesti prosessijohtamista. Opiskelija ymmärtää myös johdon ohjausmekanismien käyttäytymisvaikutukset ja tunnistaa ohjausjärjestelmiin liittyvät eettiset teemat.

Sisältö

Strategiset ohjausjärjestelmät, organisaatiorakenneratkaisujen ja yrityksen koon vaikutukset yrityksen ohjaamiseen, siirtohinnoittelu, strategiset riskit, sisäinen valvonta, laatukustannukset, TQM, TOC, ROI, EVA, JIT, tuloksenjärjestely, controller ja etiikka, palkitsemisjärjestelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssi perustuu käänteisen luokkahuoneen menetelmään, jossa on runsaasti case-työskentelyä. Tuntiaktiivisuudella on merkittävä painoarvo arvostelussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Management and Cost Accounting (3rd edition tai uudempi). Prentice-Hall, Harlow. Horngren, Charles T..../et al./ (2005), 0-273-68751-4. (Luvut 18-22).

2. Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy. Text and Cases. Prentice Hall , Simons, Robert (2000 tai uudempi) (opettajan ohjeiden mukaan)

3. Strateginen johdon laskentatoimi kasvuyrityksen liiketoiminnan ohjausmenetelmät. Tietosanoma Oy, Helsinki. Puolamäki, Esa (2007) , 978-951-885-262-2. (Luvut 4-6)

4. Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A. (2012) Management control systems: Performance measurement, evaluation and incentives. Prentice Hall. Harlow. (opettajan ohjeiden mukaan)

5. Lukemistoa opettajan ohjeiden mukaan

Lisätietoja

Opiskelija tarvitsee Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy. Text and Cases. Prentice Hall , Simons, Robert (2000 tai uudempi) kirjaa koko kurssin ajan. Kurssi perustuu pääosin ennakkolukemistoon ja case-työskentelyyn tämän kirjan pohjalta. Kirja kannattaa hankkia jo vajaat viikkoa ennen kurssin alkua, koska ensimmäinen kirjaan perustuva case annetaan tehtäväksi ennen ensimmäistä kokoontumista.

Opintojakso PLR77 vastaa opintojaksoja PLR85 Johdon laskentatoimen uudet käytännöt ja PLR86 Talouden johtaminen ja PLR72 Yrityksen taloudellinen johtaminen. Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PLR72, PLR85 tai PLR86, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena (Laskentatoimi ja rahoitus, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.