Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0015 PLR13/PTJ13 Informaatiojärjestelmät talouden johtamisessa 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa näkemys tietojärjestelmien hyödyntämisestä yrityksen talouden ohjauksessa. Käsittelemme taloudellisen informaation luomista taloushallinnon järjestelmistä ja liiketoimintatiedon hallintaa yleensä (Business intelligence).

Sisältö

Kurssilla perehdytään yrityksen johtamisessa tarvittavien tietojen hankintaa, tallennusta ja analysointia. Keskeiset taloushallinnon valmisohjelmistot, niiden arviointi ja hankinta. Taloushallinnon tietojärjestelmien erilaiset toteutusvaihtoehdot, sekä tietojärjestelmien hyödyntäminen taloushallinnon eri osa-alueilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kurssin tentti on sähköinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk, IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.    Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä, WSOY, Ekonomia, Granlund, M.; Malmi, T. (2004)

2.    Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali (kurssin Moodle-sivuilla).

Lisätietoja

Opintojakso PLR13/PTJ13 Informaatiojärjestelmät talouden johtamisessa vastaa aikaisemmin järjestettyä opintojaksoa PLR75/PTJ11 Taloushallinnon tietojärjestelmät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena (Laskentatoimi ja rahoitus, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Tietojärjestelmätiede, perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.