Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0014 PLR11 Laskentatoimen kehitystrendejä ja yritysvastuu 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kyky yhdistää eri laskentatoimen osa-alueita ratkaistessaan yritysten käytännön ongelmia. Hänellä on myös tietämys ajankohtaisista käytännön kehitystrendeistä eri laskentatoimen osa-alueilla ja laskentatoimen ja yritysvastuun välisestä yhteydestä. Kurssi kehittää opiskelijan esiintymis- ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Kurssilla käydään monipuolisesti läpi laskentatoimen ammattilaisen tehtävänkuvaan liittyviä käytännön ongelmia soveltaen ilmiökeskeistä oppimista tiimityöskentelynä. Kurssilla käydään läpi myös yritysvastuuta eri laskentatoimen osa-alueiden näkökulmasta. Opiskelijat tutustuvat kurssin aikana ajankohtaisiin eri laskentatoimen kehitystrendeihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssilla on läsnäolopakko.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk, periodi III ja IV
EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2016-2017.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Opettajan ohjeistama materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2016-2017. Opetustarjonnassa ensimmäisen kerran lukuvuonna 2017-2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena (Laskentatoimi ja rahoitus, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.