Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2038 PLR90/PYJ17 Tilintarkastus 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Yhteyshenkilö: Kirsi-Mari Kallio, opettajat: Heini Juurinen, Tuomas Lehti ja Noora Valkama
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijalla on tiedot kirjanpitovelvollisen yhtymän, yhteisön ja säätiön tilintarkastuksesta.

Sisältö

Kirjanpidon, tilinpäätöksen, hallinnon ja sisäisen kontrollin tarkastaminen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Tilintarkastus - asiakkaan opas. Horsmanheimo, Pasi; Steiner, Maj-Lis (2008), 978-951-0-33178-1
  2. Tilintarkastajan rooli asiakasyrityksen taloudellisissa vaikeuksissa. KHT-Media. Helsinki (2010), 978-958-218-055-1.
  3. Muu kirjallisuus ja materiaali luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso PLR90/PYJ17 Tilintarkastus vastaa opintojaksoja PYJ8 Tilintarkastusoikeus ja PLT92 Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö. Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PLT92 tai PYJ8, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikan opintojaksot (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.