Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ0003 PYJ22 Yritysjuridiikan erikoiskurssit 2–8 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on syventynyt valitsemaansa yritysjuridiikan teemaan, joka tukee hänen opintojaan.

Sisältö

Opintojaksot voivat olla esimerkiksi Porin yliopistokeskuksen korkeakouluyksiköiden emokorkeakouluissa suoritettuja opintoja. Opintojakso voi myös muodostua tiettyä, normaaliin opetusohjelmaan kuulumatonta yritysjuridiikan osa-aluetta käsittelevästä kirjapaketista. Opintojakso voi myös muodostua aihealueen käytännönläheisestä kehityshankkeesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Suorituksista on aina sovittava erikseen vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suoritusajankohta vapaavalintainen

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso tarjotaan viimeisen kerran lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikan opintojaksot (Yritysjuridiikka, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.