Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063142 TMS51/TJS10 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa II 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Kohijoki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
TM062120 TM51/TJ17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I tai vastaavat opinnot.

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet paikkatietomenetelmien hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisten paikkatieto-ohjelmien tarjoamia työkaluja ja analyysimenetelmiä käytännön tutkimusongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa mm. ratkaista kauppamatkustajan ongelman ja tehdä saavutettavuusalueanalyysejä erilaisia paikkatietoaineistoja ja -menetelmiä hyödyntämällä.

Sisältö

Opintojaksolla sovelletaan paikkatietomenetelmiä alueellisten tutkimusongelmien ratkaisemiseksi liiketoiminnassa. Kurssilla tehtävien harjoitustöiden avulla tutustutaan mm. liikepaikkasuunnitteluun ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimiseen paikkatietomenetelmien avulla. Lisäksi tutustutaan erilaisiin paikkatieto-ohjelmistoihin. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai 4. vsk
Ei opetustarjonnassa 2016-2017.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Heywood, Ian; Cornelius, Sarah; Carver, Steve, An Introduction to Geographical Information Systems. 3rd ed., Pearson Education, Harlow, 2006. (4. painos, 2011, on luettavissa verkkojulkaisuna, ISBN 9780273722632)
  2. Muu luennoilla jaettava/ilmoitettava materiaali.


Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 24 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että talousmaantieteen pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet