Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063150 TMS6/TUTUS9/MAS8/TSS11 Matkailun tulevaisuus ja matkailututkimus 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Juulia Räikkönen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan ainakin yhtä seuraavista: MALIe1 Introduction to Tourism Business (ent. Johdatus matkailuun/Johdatus matkailuliiketoimintaa), TM6Tourism Geography and Experience Management (ent. Matkailumaantiede), TS5 Matkailun sosiologia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, minkälaisten tekijöiden arvellaan vaikuttavan matkailun tulevaisuuteen sekä ymmärtää, miten tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä voidaan hyödyntää matkailututkimuksessa. Lisäksi opiskelija hahmottaa matkailuelinkeinon maantieteellisen, sosiologisen ja markkinointiin/johtamiseen liittyvän tutkimuksen kehityspolkuja, nykytrendejä ja tulevaisuuden teemoja.

Sisältö

Opintojaksolla pohditaan matkailun tulevaisuutta, johon vaikuttavat paitsi monet yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät muutokset, myös matkailijoiden muuttuvat tarpeet ja vaatimukset. Lisäksi tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen perusajatuksiin sekä matkailun maantieteelliseen, sosiologiseen sekä markkinointiin ja johtamiseen liittyvään tutkimukseen. Opintojaksoa suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka tekevät matkailuun liittyvää opinnäytetyötä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Ei tarjonnassa 2017-2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Craig Webster; James Leigh; Stanislav Ivanov, Future tourism: Political, social and economic challenges, New York, NY: Routledge Ltd, 2012. Elektroninen kirja: DawsonEra.

 2. Levent Altinay; Alexandros Paraskevas; SooCheong Jang, Planning research in hospitality and tourism, 2nd edition. Routledge 2015.

 3. Artikkelikokoelma.

 4. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet