Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2010 PYJ2/PMA45 Sopimusoikeus 5 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sopimusjuridiikan tärkeimmät periaatteet ja ymmärtää ennakoivan sopimisen merkityksen. Opiskelija osaa analysoida sopimuksia yrityksen strategian osana ja riskienhallinnan välineenä.

Sisältö

Neuvottelujen, aiesopimuksen ja esisopimuksen sitovuus, vakiosopimukset, sopimusten pätevyys, sopimusten tulkinta, sopimusten sovittelu, sopimusrikkomusten seuraukset (esim. vahingonkorvaukset, sopimuksen purku). Sopimustaktiikka ja sopimustekniikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 8 t 0 t

Luennot 8 t. Harjoitukset 8 t. Itsenäinen työskentely lukuvuoden aikana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyön palauttamiseen on neljä mahdollista ajankohtaa lukuvuoden aikana. Ohjeet ovat Moodlessa. Kurssilla kirjoitetaan reflektoiva kirjareferaatti, artikkelireferaatteja sekä oikeustapauskommentteja. Kaksi omaa esitystä joko luokassa periodissa II tai etänä milloin tahansa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk, II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hemmo, Mika (2008) Sopimusoikeuden oppikirja. Talentum, Helsinki. 978-952-14-1323-0.

Vaihtoehtona sähköinen kirja:

2. Hemmo, Mika; Hoppu, Kari: Sopimusoikeus. Talentum, Helsinki. 978-952-14-2369-7

3. Moodlessa ilmoitettavat kirjakappaleet, artikkelit sekä oikeustapaukset

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052010 PYJ2 ja PYYJ2010 PYJ2.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Markkinointi sivuaineena (Markkinointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikan opintojaksot (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikka sivuaineena (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.