Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2025 PYJ16/PLR71 Vero-oikeus 5 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Reijo Knuutinen (luennot) ja Anu Lähteenmäki-Uutela (tentti)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee henkilöverotukseen ja yritysverotukseen liittyvien lakien sisällön ja verosuunnittelun perusteet.

Sisältö

Luonnollisen henkilön ja yrityksen tuloverotus, konserniverotus, arvonlisäverotus, kansainvälinen verotus ja yritysjärjestelyt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 16 t

Luento-opetus videona Turusta 16 t (Reijo Knuutinen)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Sähköinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraavat teokset luennoitsijan määrittämin osin:

1. Myrsky, Matti – Räbinä, Timo (2014) Henkilökohtaisen tulon verotus. Talentum. 978-952-14-2178-5 tai sähköinen kirja: Henkilöverotus, elektroninen materiaali. Niskakangas, Heikki. 978-951-0-25430-1.

2. Kukkonen, Matti – Walden, Risto (2015) Elinkeinoverolaki käytännössä. 3., uudistettu painos. Talentum. 978-952-14-2726-8 tai sähköinen kirja:. Tikka, Kari S.; Nykänen, Olli – Juusela, Janne. Yritysverotus I-II, elektroninen materiaali. 978-951-0-25436-3.

3. Äärilä, Leena – Nyrhinen, Ritva H.Hyttinen, Pekka (2015) Arvonlisäverotus käytännössä, 10., uudistettu painos 978-952-14-2511-0 tai sähköinen kirja: Arvonlisäverotus, elektroninen materiaali. Nieminen, Auvo; Anttila, Raimo; Äärilä, Leena & Jokinen, Mika. 978-951-0-25428-8.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052025 PYJ16 ja PYJ1 Vero-oikeus.
Lukuvuodesta 2018-2019 alkaen opintojakson PYJ16 Vero-oikeus voi sisällyttää ainoastaan yritysjuridiikan opintoihin, sitä ei ole mahdollista sisällyttää laskentatoimen ja rahoituksen opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikan opintojaksot (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikka sivuaineena (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.