Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2011 PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhtiöoikeudellisen lainsäädännön sisällön. Opiskelija tietää, miten henkilöyhtiö ja osakeyhtiö toimivat. Opiskelija osaa vertailla yhtiömuotojen etuja ja haittoja.

Sisältö

Henkilöyhtiöitä koskeva Suomen lainsäädäntö. Osakeyhtiöitä koskeva Suomen lainsäädäntö. Päätöksenteko. Toimielimet. Varojen jakaminen. Purkaminen. Jakautuminen. Sulautuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 0 t 18 t

Verkko-opetus Moodlessa 18 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyöt ja keskustelut Moodlessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.Villa, Seppo (2013) Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. 4., uudistettu painos. Talentum. 978-952-14-2004-7

tai sähköinen kirja:

1. Koski, Pauli; Sillanpää, Matti: Yhtiöoikeus. Talentum. 978-952-14-2380-2.

2. Muu opettajan Moodlessa ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052011 PYJ3.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikan opintojaksot (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikka sivuaineena (Yritysjuridiikka, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.