Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2012 PYJ5/PJO24 Työoikeus 5 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää rekrytointia ja työsuhteita koskevat oikeutensa työnhakijana ja työntekijänä. Opiskelija ymmärtää työoikeuden olevan henkilöstöjohtamisen juridinen perusta. Opiskelija osaa lukea työehtosopimuksia.

Sisältö

Työoikeuteen perehdytään kirjallisuuden sekä oikeustapausten avulla. Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. Työaika, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yksityisyyden suoja, irtisanominen, lomautus, yt-neuvottelut. Työehtosopimukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyö, jonka palauttamiseen on neljä mahdollista ajankohtaa lukuvuoden aikana. Ohjeet ovat Moodlessa. Kurssilla kirjoitetaan reflektoiva kirjareferaatti, artikkelireferaatteja, oikeustapauskommentteja sekä työehtosopimuksia vertaileva kirjoitus. Kaksi omaa esitystä joko luokassa periodissa III tai etänä milloin tahansa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk, III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kairinen, Matti (2009): Työoikeus perusteineen. 9789529651085.

Vaihtoehtona sähköinen kirja:

2. Kairinen, Martti; Koskinen, Seppo; Nieminen, Kimmo; Ullakonoja, Vesa; Valkonen, Mika: Työoikeus, juridiikka. Talentum. 978-952-14-2375-8

3. Moodlessa ilmoitettavat artikkelit ja oikeustapaukset.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052012 PYJ5 ja PYYJ2012 PYJ5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikan opintojaksot (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikka sivuaineena (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtaminen ja organisointi sivuaineena (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.