Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ0001 PYJ20 Rahoitus- ja insolvenssioikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Tero Piisi ja Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman ja vieraan pääoman rahoitusinstrumenttien piirteet rahoitusstrategian kannalta. Opiskelija osaa analysoida eri rahoitusinstrumentteja sekä taloudellisesta että oikeudellisesta näkökulmasta. Opiskelija tuntee luotto-oikeuden ja arvopaperimarkkinaoikeuden pääpiirteet. Opiskelija ymmärtää, miten maksukyvyttömyyttä koskeva insolvenssioikeus vaikuttaa yritystoimintaan.

Sisältö

Rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luotonannon säännöt pankin sekä asiakkaan näkökulmasta. Sijoitusviestinnän säännöt arvopaperien liikkeellelaskijan sekä ostajan näkökulmasta. Insolvenssi tarkoittaa maksukyvyttömyyttä. Insolvenssi-oikeuden perusteet: ulosotto, velkajärjestely, yrityssaneeraus, konkurssi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 9 t 0 t
Ryhmäopetus 0 t 9 t

Luento-opetus 9 t (Elina Väinölä-Mäki), verkko-opetus 9 t (Anu Lähteenmäki-Uutela).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyöt ja keskustelut Moodlessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Lauriala, Jari (2008): Rahoitusstrategia. 978-951-0-33543-7.

2. Sähköinen kirja: Yritysoikeus. Luku IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely.Talentum. 978-952-14-2384-0

3. Sähköinen kirja: Koulu, Risto; Lindfors, Heidi; Niemi, Johanna: Insolvenssioikeus. Talentum. 978-952-14-2350-5.

4. Opettajien Moodlessa ilmoittama muu materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052006 PYJ6, PYYJ2006 PYJ6, P052021 PYJ9e ja PYYJ2021 PYJ9.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikan opintojaksot (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikka sivuaineena (Yritysjuridiikka, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.