Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT0006 PKT8 Rahatalous 5 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai PYKT0001 PKTY1 Mikrotalousteoria ja PYKT0002 PKTY2 Makrotalousteoria

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä rahan merkitykseen taloudessa. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan rahan kysynnällä ja tarjonnalla sekä miten rahan määrää mitataan. Myös inflaation ja deflaation mitat, syyt ja vaikutukset selkiytyvät samoin kuin rahapolitiikan alkeet. Opiskelija oppii laskemaan velkakirjojen arvoja ja tuntee niiden hintoihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija hallitsee myös pankkitoiminnan perusperiaatteet samoin kuin kansainvälisen rahoituksen alkeet.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi rahan tarjonta ja rahan kvantiteettiteoria sekä keskuspankin merkitys taloudessa. Pankkitoiminnan kohdalla perehdytään luottotappio-, likviditeetti-, valuuttakurssi- ja korkoriskeihin sekä niiltä suojautumiseen. Lisäksi tutustutaan ostovoima- ja korkopariteetteihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Johdatusluento 2 t sekä itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk, I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. The Economics of Money, Banking and Financial Markets (European Edition). Pearson. Mishkin, Frederic, S., Matthews, Kent & Giuliodori, Massimo (2013), 978-0-273-73180-1.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aiempaa opintojaksoa PYKT2011 PKT8 Rahatalous ja finanssimarkkinat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustieteen opintojaksot (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.