Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKMO0002 MONI2 Plurilinguaalinen yritysviestintä (ruotsi-saksa) 3 op
Vastuuhenkilö
Esko Kukkasniemi, Joachim Schlabach
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Att bli medveten om språkliga paralleller mellan svenskan och tyskan och hur man kan utnyttja det i inlärningen. Att förstå ekonomiska texter och kunna sammanfatta dem på andra språk. Att kunna flytande byta språk i flerspråkiga situationer. Att kunna prestera affärsbrev och känna till viktiga språkliga och kulturella särdrag.

Sprachlichen Parallelen zwischen Deutsch und Schwedisch erkennen und sie für das Verstehen und Sprechen nutzen können. Wirtschaftliche Informationen verstehen und in der anderen Sprache zusammenfassen können. In mehrsprachigen Situationen flüssig zwischen beiden Sprachen hin- und herwechseln können. Sprach- und kulturgebundene Merkmale der Geschäftskommunikation kennen und in Standardgeschäftsbriefen anwenden können.

Sisältö

Främst tränas den svenska och tyska muntliga språkfärdigheten samt flerspråkiga aktiviteter såsom kodväxling, transfer och återgivning av tyska texter på svenska och tvärtom. Flerspråkiga situationer i affärslivet, såsom affärskommunikation, informationsförmedling, samtal och förhandlingar tränas på båda språken. Två företagsbesök.

Im Mittelpunkt steht die Verbesserung der deutschen und schwedischen mündlichen Sprachkompetenz und das Erlernen von plurilingualen Aktivitäten wie Codeswitching, Transfer und Übertragung zwischen Deutsch und Schwedisch. Trainiert werden konkrete mehrsprachige Situationen im Geschäftsleben wie Geschäftskommunikation, Informationsweitergabe sowie Gespräche und Verhandlungen in beiden Sprachen. Zwei Unternehmensbesuche.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
  • ruotsiksi

Aktivt deltagande, framgångsrikt utförda uppgifter i affärskommunikation, kodväxling, transfer och återgivning.
Aktivt och framgångsrikt deltagande. 3 studiepoäng för MONI2 Flerspråkig affärskommunikation, som senare kan inkluderas i antingen tyska eller svenska.

Aktive Mitarbeit, bewertete Aufgaben zu Geschäftskommunikation, Codeswitching, Transfer und Übertragung.
Aktive und erfolgreiche Teilnahme. Sie erhalten 3 op für MONI2 Mehrsprachige Geschäftskommunikation, die später entweder Deutsch oder Schwedisch zugeordnet werden können.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lernmaterial wird im Kurs verteilt.

Materialet meddelas i början av kursen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business Swedish, Turku (Ruotsin kieli ja liikeviestintä)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Monikielinen yritysviestintä (Monikielinen yritysviestintä)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Mehrsprachige Geschäftskommunikation (Saksan kieli ja liikeviestintä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet