Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ7006 PTJY Tietojenkäsittelyn perusteet 4 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietojenkäsittelyn peruskäsitteet ja informaatioteknologian jatkuvan muutoksen luovan muutoksen yhteiskunnassa. Opiskelija käsittää tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien roolin yrityksen toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa toimisto-ohjelmistojen ja tietokoneiden peruskäytön.

Sisältö

Tietotekniikan keskeiset käsitteet, tietojärjestelmät yrityksen liiketoiminnan tukena, mobiilit ratkaisut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t
Harjoitukset 15 t 0 t

2 harjoitusryhmää

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin tentti on sähköinen. Toimisto-ohjelmistojen käytön tasokoe; hyväksytty/hylätty.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vastuuopettajan ilmoittama materiaali (kurssin Moodle-sivuilla).

Lisätietoja

Opintojakso PTJY Tietojenkäsittelyn perusteet vastaa opintojaksoja PTJY1 Tietotekniikan perusteet ja PTJY1V Tietokoneen hallinta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Tietojärjestelmätiede, perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.