Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ3002 PTJS2 Tietotekniikka ja liiketoiminta 6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa yritysteorioita ja strategisia liiketoiminnan johtamisen teorioita yrityksen tietojenkäsittelyn hyödyntämiseen. Opiskelija ymmärtää miten teknologia tehostaa toimintaa ja miten informaatio teknologia mahdollistaa liiketoiminnan tukemisen radikaalisti eri vaihtoehtoja soveltaen.

Sisältö

Liiketoimintastrategian suunnittelu tietojärjestelmien näkökulmasta, tietojärjestelmät verkostotaloudellisen ajattelun mahdollistajana, yrityksen kilpailukyky globaalissa taloudessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työskentely, ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vastuuopettajan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Tietojärjestelmätiede, syventävät opinnot (Tietojärjestelmätiede, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.