Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ3022 PTJS6 Vaihtuvat erikoiskurssit I 1–6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa

Osaamistavoitteet

Opiskelija voi suorittaa tietojärjestelmätieteen alaan soveltuvia opintoja muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa. Opinnoista ja niiden laajuudesta on aina etukäteen sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Sisältö

Opiskelija voi suorittaa tietojärjestelmätieteen alaan soveltuvia opintoja muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa. Opinnoista ja niiden laajuudesta on aina etukäteen sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3-5. vsk.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Tietojärjestelmätiede, syventävät opinnot (Tietojärjestelmätiede, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.