Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2167 A2.3. Psykometriikka 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot testiteoriasta sekä perusvalmiudet analysoida logopedisia mittareita. Lisäksi opiskelija tuntee yhden yleisessä käytössä olevan logopedisen arviointimenetelmän ja osaa tulkita sen tuloksia.

Sisältö

Kurssilla perehdytään testiteoriaan, kykyjen mittaamiseen sekä testien laatimiseen ja arviointiin. Kurssilla tutustutaan myös testien käyttämiseen tutkimuksessa ja asiakastyössä. Tietoja sovelletaan käytännössä testin antamiseen ja testitulosten tulkintaan.

Toteutustavat

Luento-opetus (psykologia Johanna Kaakinen), harjoitukset, itsenäistä työskentelyä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Murphy & Davidshofer. Psychological testing: Principles and applications

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos