Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYR2023 PYR10 Entrepreneurship: Practice and Theories 5 op
Vastuutaho
Yrittäjyys, Pori
Vastuuhenkilö
NN (professor to be appointed or Ulla Hytti)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

The student knows the main theories in entrepreneurial action and is able to compare and parallel them to experience-based view of entrepreneurship and entrepreneurial activity. The student is able to analyse the different characteristics, competences and skills in starting and running ventures in different contexts. The student identifies individual, organizational and environmental factors influencing entrepreneurship. After the course the student's abilities for academic work will have enhanced.

Sisältö

The literature will inform about the theories in entrepreneurship. The course will include e-assignments related to the literature and theories. The students will visit and interview entrepreneurs about their own experienced-based account of entrepreneurship. The visits and learning derived will be reported in the class and in the mid-term report. During the course and in the final assignment the student will compare and parallel the relationship between entrepreneurship practice and theory.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Course reports (e-assignments and final report)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5rd year, IV period

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Study materials

1. Entrepreneurial action / edited by Andrew C. Corbett, Jerome A. Katz. Bingley, U.K. : Emerald, 2012.

Electronic book: Emerald Online:http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S1074-7540%282012%291(Selected parts)

2. Other readings and materials assigned by the teacher.

Lisätietoja

This course is equivalent to the previous course PYYR2023 PYR10 Entrepreneurship: Practice and Theories 4 ECTS.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yrittäjyyden opintojaksot (Yrittäjyys, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.