Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2037 PYJ11/PMA44/PJO26 Responsible Business 5 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

The student can critically evaluate the roles of businesses in sustainable development and in protecting human rights. The student understands the relationships between business law, business ethics, and responsible business in the global business environment. The students understands stakeholder theory and the role of trust-based relationships in business. The student can use science-based arguments in discussing global sustainability challenges. The student can form ethical opinions on business issues.

Sisältö

Economic, environmental and social responsibility of businesses. Business ethics theories. Responsibility elements of different business sectors. Current topics of business responsibility.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 3 t 6 t
Ryhmäopetus 7 t 0 t
Itsenäinen työskentely 113 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

E-lectures (Henry Stewart Talks) 6 h, classroom lectures 3 h, company visits 7 h, classroom exercises 6 h. Other modes of study 113 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Exercises consist of group assignments.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2nd-5th year, II period

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. The Responsible Business: Reimagining Sustainability and Success. Sanford, Carol (2012), ISBN-10: 0470648686, ISBN-13: 978-047064868

2. Global Business Ethics. Responsible Decision Making in an International Context. Francis, Ronald D.; Murfey, Guy (2015), 9780749473952

3. Articles specified by the lecturers.

In addition, the following books can be used in exercises:

4. Business ethics and values. 2nd Edition. Pearson Education. Lovell, Alan; Fisher, Colin (2005), 9780273694786. or a later edition

5. Maria Joutsenvirta ym. (toim.):Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa (2011), 978-952-495-213-2.

Lisätietoja

The course is equivalent to the previous courses P052019 PYJ11 and PYYJ2037 PYJ11. The exam and exercises may be submitted in English or in Finnish.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Markkinointi sivuaineena (Markkinointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikan opintojaksot (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Ennakointi ja kestävä kehitys (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.