Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT0005 PKT3 Julkinen sektori modernissa markkinataloudessa 5 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai PYKT0001 PKTY1 Mikrotalousteoria ja PYKT0002 PKTY2 Makrotalousteoria

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa keskustella julkisen sektorin roolista modernissa markkinatalousjärjestelmässä käytännön ja perusteorian tasoilla. Opiskelija osaa erotella ja arvioida keskeisten julkisen sektorin keinojen vaikutusta kansantalouden hyvinvointitavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää hyvinvoinnin mittaamista, hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja rahoituksen periaatteita, sekä näiden palveluiden vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointia.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan hyvinvointitaloustieteen (welfare economics) perusteorioihin. Käsiteltäviä teemoja ovat julkisen sektorin vaikutus talouden toiminnan tehokkuuteen, kasvuun ja oikeudenmukaisuuteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Julkistalous. Gaudeamus. Tuomala, Matti (2009), 978-952-495-067-1.

2. Economics of the public sector. International Student Edition. 4thedition. W. W. Norton Company, Inc. Stiglitz, Joseph E. & Rosengard, Jay K., (2015), 978-0-393-93709-1.

3. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso PYKT2001 PKT3 Julkinen sektori modernissa markkinataloudessa: hyvinvointitaloustieteen perusteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustieteen opintojaksot (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Ennakointi ja kestävä kehitys (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.