Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT2012 PKT9 Ympäristötalous ja luonnonvarat 5 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai PYKT0001 PKTY1 Mikrotalousteoria ja PYKT0002 PKTY2 Makrotalousteoria tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen taloudellisten kausaliteettien hallinta on yhä tärkeämpiä myös elinkeinoelämän kannalta. Opiskelija osaa hahmottaa luonnon ja talouden väliset olennaiset vuorovaikutussuhteet, ymmärtää ympäristöongelmien taloudelliset ulottuvuudet, hahmottaa kestävän kehityksen problematiikan ja tuntee ympäristöpolitiikan perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ympäristötaloustieteeseen ja luonnonvaratalouteen hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat ympäristöongelmat taloudellisena ilmiönä ja hyvinvointi, ympäristönsuojelun ohjauskeinot, arvottamismenetelmät, kustannus-hyöty-analyysi, luonnonvarojen optimaalinen käyttö sekä talouskasvu ja kestävä kehitys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Elements of Ecological Economics. Eriksson, Ralf, Andersson, Jan Otto(2010) 978-0-415-47381-1.

2. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aiempaa opintojaksoja PKT9e Ympäristötalous ja luonnonvarat, PKT15 Ympäristötalous ja Ympäristöjuridiikka sekä PKT65 Ympäristötalous.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustieteen opintojaksot (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Ennakointi ja kestävä kehitys (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.