Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT0007 PKTY Taloustieteen perusteet 6 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Mikrotalousteorian osuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuluttajien ja yritysten päätöksentekoa sekä markkinamekanismin toimintaa. Opiskelija hallitsee taloudellisen valintakäyttäytymisen ja markkinoiden toiminnan keskeisimmät periaatteet sekä osaa selittää tavallisimpia taloudellisia ilmiöitä. Makrotalousteorian osuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa kokonaistaloudelliset suureet ja niiden väliset riippuvuudet ja hallitsee talouspolitiikan perusteet.

Sisältö

Mikroteoriassa tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja, kuten täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia, sekä julkisen vallan interventioita. Makrotaloudelliset ilmiöt, kuten suhdanteet ja korkokehitys, ovat yrityksille ja muille toimijoille tärkeitä liiketoimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Opintojakso antaa perustietoja, miten bruttokansantuotetta, työttömyyttä ja muita keskeisiä makromuuttujia mitataan, miten talouskehitystä selitetään, ja miten suhdannevaihteluihin vaikutetaan talouspolitiikan keinoin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Economics (10th edition). McGraw-Hill, London. Begg, David; Vernasca, Gianluigi, Fischer, Stanley; Dornbusch, Rudiger (2011), 13 9780077129521.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aiempia opintojaksoja PYKT0001 PKTY1 Mikrotalousteoria ja PYKT0002 PKTY2 Makrotalousteoria. Mikäli opiskelija on suorittanut vain toisen näistä opintojaksoista, hänellä on mahdollisuus täydentää suoritustaan puuttuvan jakson osalta opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustieteen opintojaksot (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.