Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2039 PMA6 Integrated Marketing Communications 4 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Yliopiston lehtori Joachim Ramström ja Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

After completing the course, the student can describe the importance of integrated marketing communication in building sustainable product/service/corporate brands. Accordingly, the student understands the significance of legal and ethical questions related to integrated marketing communications.

Sisältö

The role of marketing communications and relative business law to a company. The seminar exercises both deepen the theoretical understanding of the dimensions of marketing communications and develop knowhow and skills in team working and presentations.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 80 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Excercises 12 h, company visit 4 h, independent work 80 h.
Class attendance is compulsory in Exercises and company visit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Company visit, exercise(s), and class attendance.
Exercise(s) + Participation in exercises and company visit is compulsory.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3rd year, II period

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity (2nd edition). Keller, Kevin Lane (2003), 0-13-110583-3. -5.

2. Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective (10th edition). Belch, G., & Belch, M., 978-0078028977

3. Additional online materials according to instructions.

Lisätietoja

This course is equivalent to the previous course PMA6 Markkinointiviestintä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.