Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ7003 PTJ2/PMA25 Yrityksen tietojärjestelmät 6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien merkityksen yrityksen liiketoiminnan tukemisessa ja prosessien ja tietovirtojen mallintamisen merkityksen. Opiskelija saa käsityksen tietojärjestelmien suunnittelusta ja hankinnasta sekä ymmärtää suunnittelun merkityksen tietojärjestelmäprojektin onnistumisessa. Opiskelija ymmärtää mikä on tietohallinnon tehtävä sekä tuntee yleisimpiä tietojärjestelmiin liittyviä riskejä ja osaa hahmottaa niihin liittyviä kustannuksia.

Sisältö

Yritys tietojärjestelmien näkökulmasta, päätöksentekoa tukevat tietojärjestelmät, yrityksen tietovirrat ja niiden mallintaminen, tietojärjestelmien riskit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Seminaariin osallistuminen on pakollista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin tentti on sähköinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk, IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vastuuopettajan ilmoittama materiaali (kurssin Moodle-sivuilla).

Lisätietoja

Ennen vuotta 2016 aloittaneet opiskelijat voivat sisällyttää tämän opintojakson joko tietojärjestelmätieteen (PTJ2) tai markkinoinnin (PMA25) opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Tietojärjestelmätiede, perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.