Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYR0001 PYRY1 Johdatus yrittäjyyteen 3 op
Vastuutaho
Yrittäjyys, Pori
Vastuuhenkilö
Katri Luomala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrittäjyyden monimuotoisuuden ja hänellä on perustiedot yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta suomalaisessa toimintaympäristössä. Opiskelija tuntee yrittäjyyden keskeiset käsitteet. Harjoitustehtävän tehtyään opiskelija ymmärtää, miten yrittäjyysprosessi etenee yritysidean ideoinnista sekä sen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä kohti liikeideaa.

Sisältö

Kurssilla on verkkoluentoja ja -aineistoja yrittäjyyden perusteista (yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat), joita käsitellään yhteisissä seminaareissa. Kurssin sisällöllisten tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kurssiin integroiduilla verkkotenteillä (esim. Moodle-tentit). Lisäksi kurssiin liittyy 2 t loppuseminaari, jolla opiskelijat harjoittelevat kehitettävän yritysidean esittämistä. Tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijoita yritysidean kehittämisessä. Yritysidea kehitetään ryhmissä ja kehittämisprosessista laaditaan ryhmän yhteinen raportti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Lisäksi muuta itsenäistä työskentelyä verkossa ja kurssin aineistojen parissa.
Luento-opetus ja/tai verkkoluennot 10 t, loppuseminaari 2 t. Loppuseminaariin (2t) osallistuminen on pakollista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaalit ja muu Moodlessa luennoijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Kaksi parasta PYRY1-yritysideatiimiä pääsevät suoraan perjantaina 10.11.2017 järjestettävään alueelliseen ALL IN Pitch -loppukilpailuun, jossa rahapalkinnot.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yrittäjyyden opintojaksot (Yrittäjyys, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.