Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ7001 PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, mitä oikeudenaloja ja lakeja Suomessa on. Opiskelija ymmärtää, että lainsäädäntö vaikuttaa yrityksen toiminnan suunnitteluun. Opiskelija huomaa juridiikan merkityksen jokapäiväisessä yritystoiminnassa. Opiskelija hah-mottaa, minkälaista juridiikkaa tulee tarvitsemaan tulevassa ammatissaan. Kurssi toimii johdantona yritysjuridiikan muil-le kursseille.

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisimpiä Suomen lakeja, jotka liittyvät yritystoimintaan. Keskustellaan ajankohtaisista yritysju-ridiikan aiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyö, joka perustuu kirjaan, luentoihin ja opiskelijoiden esityksiin. Kaksi omaa esitystä joko luokassa tai etänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hoppu Esko, Hoppu Kari (2016): Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 16., uud. painos. Talentum. 9789510327791. Kirja on saatavissa myös e-kirjana.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P050001 PYJY1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yritysjuridiikan opintojaksot (Yritysjuridiikka, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.