Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509130 PJO18/PTJ41/PYR21/PTT12 Projektiliiketoiminta 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Heli Aramo-Immonen, Marko Seppänen, Krista Sorri

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa ennakoivaa tilinpäätöslaskentaa ja reaalioptiolaskentaa projektiliiketoiminnassa. Osaa suunnitella, johtaa ja resursoida projektiliiketoimintaa yrityksessä. Opiskelijalla on peruskäsitys erilaisten projektityyppien kustannusrakenteesta, ansaintalogiikasta ja liiketoiminnallisista edellytyksistä, sekä näkemys siitä, miten projekti tuottaa hyötyjä yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelijalla on kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtamisen ammatilliset perustiedot.

Sisältö

1. Peruskäsitteet ja virtuaalitiimissä toimiminen 2. Projektikulttuuri ja kansainvälinen projektiliiketoimintatoiminta 3. Ennakoiva talouden hallinta projektiliiketoiminnassa ja reaalioptiolaskennan perusteet sekä laskuharjoitukset 4. Projektisalkun hallinta, riskien hallinta ja sidosryhmien hallinta projektiliiketoiminnassa 5. Projektiliiketoiminnan mittarointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 20 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Luento-opetus ja laskuharjoitukset ja harjoitustehtävä. Harjoitustehtava "Project Masters vuosi" -julkaisu suoritetaan moodlen ohjauksella ryhmätyönä ja palautetaan kirjallisena moodleen. Harjoitustyöt arvostellaan osana kurssisuoritusta. Oppimisympäristöt on suunniteltu tukemaan konstruktiivista oppimista ja oppijan ote on tutkiva. Kurssista suoriutuminen edellyttää opiskelijalta omaehtoista tutkivaa otetta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitukset. Luento-opetus ja laskuharjoitukset ja harjoitustehtävä
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4 vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Projektiliiketoiminta, Artto, Martinsuo, Kujala. ISBN-13: 9789510314821

2. Project Management, Achieving Competitive Advantage 2. Edition (tai uudempi) 978-0-13-509755-7 Jeffery K. Pinto.

3. Muu opettajan valitsema artikkelit

Lisätietoja

Kurssin toteutus on monimuoto-opetus. Tähän sisältyy lähiopetusta luokassa ja itsenäistä etäopiskelua sekä etäopiskelua ryhmissä. Kurssin toteutuksessa on pyritty ottamaan huomioon myös etäopiskelijoiden tarpeet. Etäopiskelu kuitenkin edellyttää tiivistä yhteistyötä kurssitovereiden kanssa, omaehtoista työskentelyä ja aktiivisuutta moodlessa. Ensimmäiselle luentotunnille on aina tultava joko itse tai valtuutettava, luokkatoveri edustamaan sinua harjoitustyön ohjeiden vastaanottajana ja ryhmiin järjestäytymisessä. Jos kurssilla on vierailevia luennoitsijoita, tälle tunnille tulee osallistua. Kurssilla käytetään moodlea ja Twitteriä. Ryhmätöissä FB tai SLACK sallittu. Tentti toteutetaan EXAM järjestelmässä.

Vastuullinen järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-55500.

Opintojakson voi sisällyttää joko johtamisen ja organisoinnin (PJO18), tietojärjestelmätieteen (PTJ41), yrittäjyyden (PYR21) tai teollisuustalouden (PTT12) opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yrittäjyyden opintojaksot (Yrittäjyys, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Tietojärjestelmätiede, perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtaminen ja organisointi sivuaineena (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.