Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTK7001 PTKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori
Vastuuhenkilö
Irma Luhta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa riittävät perustiedot taloustieteissä tarvittavasta matematiikasta.

Sisältö

Opintojakso sisältää seuraavat aihealueet: Analyysin perusteita, differentiaalilaskentaa, lineaarialgebran perusteita ja finanssimatematiikkaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 39 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Harjoituksissa 2 ryhmää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin ja kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Luentomonisteen voi ostaa Wanhan Narikan verkkokaupasta http://paasykoekirjat.fi/ (hinta 5 €). Materiaalin voi noutaa kuittia vastaan Porin yksikön opintotoimistosta tai Wanhasta Narikasta kauppakorkeakoululta Turusta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.