Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0002 PLRY1, 2 osa Kustannuslaskennan perusteet 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Minna Vähäsalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kustannuslaskennan peruskäsitteet ja osaa käyttää tuotekohtaisen kannattavuuden laskennan ratkaisutapoja yrityksen talouden ohjauksessa. Opiskelija pystyy kannattavuuden analysointiin ja ratkaisemaan käytännön kannattavuuden ongelmia.

Sisältö

Kustannusten luokittelu, katetuottolaskenta, suoritekohtainen laskenta, budjetointi, toimintolaskenta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Harjoitusryhmiä 3 kpl.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjalliset tentit luennoista ja harjoituksista erikseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vsk. I-II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johdon laskentatoimi (6. painos). Edita, Helsinki , Neilimo, Kari; Uusi-Rauva, Erkki (2005), 951-37-4109-5. (Luvut 1-7,11)

2. Management and Cost Accounting (3rd edition). Prentice-Hall, Harlow. Horngren, Charles T..../et al./ (2005) , 0-273-68751-4. (Luvut 1-5)

3. Muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.