Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA0001 PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Joachim Ramström
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa markkinoinnin keskeiset osa-alueet ja ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinoinnin merkityksen. Hän osaa nimetä markkinoinnin keskeisimmät kilpailukeinot ja ymmärtää markkinoinnin roolin yrityksen toimintona ja filosofiana. Opiskelija osaa kuvata markkinoinnin eri lähestymistapoja, sekä määritellä päätöksenteon perusteita ja ymmärtää markkinoinnin laaja-alaisuuden sekä opintojen että työuran näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla käsitellään markkinoinnin päätöksenteon keskeisiä osa-alueita sekä peruskäsitteitä. Harjoitusten avulla tutustutaan sekä opitaan arvioimaan markkinoinnin toteutuksia case-organisaatioissa. Kurssilla opiskelija saa perustan markkinoinnin opintojen syventämiselle jatkossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 4 t
Itsenäinen työskentely 63 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Työpajat 12 h (kolme ryhmää). Työpajoissa on läsnäolovelvollisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyöt + verkko- ja pienryhmäharjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk, I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Blythe, Jim (2009) Essentials of Marketing. (4th ed.) Prentice Hall, Harlow. 978-0-273-71736-2.

2. Muut materiaalit verkossa luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.