Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ7004 PTJ3 Laskentamallien rakentaminen 6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää taulukkolaskentaohjelmaa rakentaakseen talouden seurantaan, liiketoiminnan optimointiin ja kannattavuuslaskentaan liittyviä malleja sekä käyttää kehittyneempiä taulukkolaskentaohjelman työkaluja näissä malleissa.

Sisältö

Mallinnettavien asioiden läpikäynti luennoilla ja niihin liittyvät taulukkolaskentaohjelmistolla läpikäytävät esimerkit, vapaat harjoitukset, joiden aikana opiskelijat voivat tehdä harjoitustöitä ja saada niihin opastusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset 20 t (2 ryhmää)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Suoritus perustuu itsenäisesti tehtäviin harjoitustöihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2 vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla käsiteltävät taustamateriaalit ja esimerkit, Excelin käytön ohjekirja (kurssin Moodle-sivuilla).

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Tietojärjestelmätiede, perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.