Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063120 YSM/TM Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, harjoitukset 5 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kanditutkielma on suoritettu (poikkeuksena kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijat).

Yleiskuvaus

HUOM! Ilmoittaudu aina ensisijaisesti oman pääaineesi ryhmään. Jos oma aineesi ei järjestä harjoitusryhmää, ilmoittaudu sivuaineesi ryhmään. Opintojakson ilmoittautumisaika on normaali.

HUOM: Osa harjoitusryhmistä järjestetään vain syksyllä ja osa vain keväällä (tarkista oman aineesi harjoitusryhmän ajankohta).

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laadullisen tieteellisen tutkimuksen perusteet ja tutkimusprosessin avainkysymykset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy valitsemaan tutkimustehtäväänsä vastaavan, tarkoituksenmukaisen tiedonkeruumenetelmän ja analyysitavan, hallitsemaan tutkimuksen peruskäsitteet ja soveltamaan niitä tutkimusprosessissa.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet gradutyöskentelyyn sekä tiedon keräämiseen, arvioimiseen ja jalostamiseen tulevissa työtehtävissä. Opintojaksolla laaditaan laajahko tutkimusraportti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

1. Lukukauden alussa kaikille yhteiset luennot 16 t, joiden jälkeen tentti. (Tarkemmat tiedot kts. opintojakso YSM/LR/JO/MA/KV/LOG/TM/TS/TJT Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, luennot ja kirj.)
2. Saman lukukauden aikana ainekohtaiset harjoitusryhmät 28 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kts. opintojakso YSM/LR/JO/MA/KV/LOG/TM/TS/TJT Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, luennot ja kirj.

Lisätietoja

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen gradutyöskentelyn aloittamista. Ilmoittaudu aina ensisijaisesti oman pääaineesi ryhmään. Jos oma aineesi ei järjestä harjoitusryhmää, ilmoittaudu sivuaineesi ryhmään. Opintojakson ilmoittautumisaika on normaali.
HUOM: Osa harjoitusryhmistä järjestetään vain syksyllä ja osa vain keväällä (tarkista oman aineesi harjoitusryhmän ajankohta). Opintojaksolle otettavien opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusijalla ovat oman pääaineen opiskelijat, jotka ovat aloittamassa gradutyöskentelyn lähitulevaisuudessa.

Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet