Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2001 PMA1B Markkinoinnin johtaminen 5 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Yliopiston lehtori Joachim Ramström
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erottaa markkinoinnin strategisen ja operatiivisen tason johtamisen. Hän tunnistaa kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen roolin, prosessin ja tehtävät organisaatioissa ja osaa soveltaa niitä organisaatioiden haasteisiin.

Sisältö

Markkinoinnin johtamisen keskeiset käsitteet ja erityiskysymykset. Markkinointisuunnitelmana toteutettavan harjoitustyön kautta opiskelijat ratkovat aitoja liike-elämän markkinoinnin haasteita eri konteksteissa ja esittelevät ratkaisuehdotuksensa loppuseminaarissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 6 t
Itsenäinen työskentely 113 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Harjoitukset 12 t, Luento-opetus verkossa 6 t, Yritysvierailu 4 t, Itsenäinen työskentely 113 t.
Harjoituksissa ja yritysvierailulla on läsnäolovelvollisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitukset, luento-opetus, yritysvierailu ja itsenäinen työskentely.
Harjoitustyö ryhmätyönä, yritysvierailu pienryhmissä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk, III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kotler, Philip - Kevin, K. L. (2016) Marketing Management (15th ed. tai vanhempi). Prentice Hall, Upper Saddle River. 978-1-292-09262-1

2. Verkkomateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Markkinointi sivuaineena (Markkinointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.