Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA0005 PMA12 Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kati Suomi ja professori Jaana Tähtinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson päättyessä opiskelija osaa kuvata sekä asiakas- että liikesuhteiden ominaisuuksia ja merkityksen yrityksille, sekä suhteiden sisältymisen verkostoihin. Opiskelija osaa käyttää asiakas- ja liikesuhteisiin pohjautuvan markkinoinnin ja sen johtamisen periaatteita kestävällä tavalla ongelmanratkaisussa. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida asiakassuhteiden dynamiikkaa ja asiakassuhdejohtamisen teknologisia työkaluja.

Sisältö

Kuluttaja- ja yritysasiakkuudet sekä kumppanuudet verkostoissa, suhteiden dynamiikka ja sen kestävä johtaminen; suhteen alku, kehittäminen ylläpito, pelastaminen sekä päättäminen. CRM- ja SCM-järjestelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 7 t 0 t
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t
Harjoitukset 7 t 0 t

Harjoitukset on integroitu luentoihin. Harjoituksissa, yritysvierailuilla ja vertaisopetusseminaarissa on läsnäolovelvollisuus. Tehtävä- ja oppimispäiväkirja.
Opetuksen suunnitellut ajankohdat

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Vertaisopetus tapahtuu ryhmissä ja sen toteutustavat (lähi-, monimuoto-opetus) sovitaan kurssin kuluessa. Tehtävä- ja oppimispäiväkirja on henkilökohtainen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk, III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Buttle, F. - Maklan, S. (2015) Customer Relationship Management – Concepts and Technologies. Routledge, Oxon. TAI Buttle, Francis (2012) Customer Relationship Management – Concepts and Tools. Elsevier, Butterworth-Heinemann (Electronic book), luennoitsijan ilmoittamat osat

2. Johnsen, T.E. - Howard, M. - Miemzyck, J. (2014) Purchasing and supply chain management: a sustainability perspective. Routledge, London. ISBN: 978-1-315-81921-1 ebk, luennoitsijan ilmoittamat osat.

3. Verkkomateriaalit.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aiempaa opintojaksoa PYMA2009 PMA12.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Markkinointi sivuaineena (Markkinointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.