Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2156 A1.1.1. Johdanto kehityksellisten kommunikoinnin häiriöiden neurokognitiiviseen perustaan 3 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
LOGO1142 Kieli ja elämänkaari I, LOGO1143 Kieli ja elämänkaari II

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-tuntee logopedian alan keskeiset kehitykselliset häiriöryhmät sekä niiden etiologiat ja oirekuvat (esimerkiksi viivästynyt ja poikkeava kielenkehitys, kehitysvammat, autismin kirjo, CP-vammat, kuulovammat, puheen sujuvuuden häiriöt)
-ymmärtää kielen ja kommunikoinnin edellytyksiä kehityksellisissä häiriöissä

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla kehityksellisiin puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöihin ja niiden taustatekijöihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2012). Pienten sanat. Jyväskylä: PS-kustannus. (luvut 12-18, s. 169–289)

Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (2010). Kieli ja aivot. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus. (luku 6, s. 211–262)

Paul, R. & Norbury, C. F. (2012). Language disorders from infancy to adolescence. Elsevier. (s. 1–181)

Pihko, H., Haataja, L. & Rantala, H. (toim.) (2014). Lastenneurologia. (luvut 3-8, 12, s. 46–95, 128–137)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos