Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2159 A1.1.4. Kehityksellisten häiriöiden logopedinen kuntoutus 4 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) LOGO2156 Johdanto kehityksellisten kommunikoinnin häiriöiden neurokognitiiviseen perustaan, LOGO2157 Kehitykselliset vuorovaikutuksen, kielen ja syömisen häiriöt, LOGO2158 Kehityksellisten häiriöiden logopedinen arviointi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-osaa pohtia kuntoutuksen tavoitteita kehityksellisissä häiriöissä kokonaisvaltaisesti käytettävien resurssien ja ICF-viitekehyksen kannalta
-ymmärtää kuntoutustarpeiden muuttumisen elämänkaaren eri vaiheissa
-ymmärtää, että kehityksellisten häiriöiden kuntoutus koostuu useista eri osa-alueista ja tuntee kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä
-ymmärtää vaikuttavuuden ja sen arvioinnin merkityksen kuntoutuksen suunnittelussa

Sisältö

-Kurssin luento-osuudella perehdytään kehityksellisten häiriöiden logopedisen kuntoutuksen tieteelliseen perustaan
-Kurssiin sisältyy logopedisten kuntoutusmenetelmien harjoittelua
-Kurssi sisältää case-työskentelyä, jossa suunnitellaan kuntoutusta ja sen toteutusta
-Demonstraatiot

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Case-työskentelyn raportointi ja kurssitehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Boucher, J. (2009). The autism spectrum. Characteristics, causes and practical issues. (luvut 14–15, s. 279–330).

Caruso, A. J. & Strand, E. A. (1999). Clinical management of motor speech disorders in children. (luvut 4–7, s. 109–280).

Guitar, B. (2014). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment. (luvut 10–15,  218-333)

Jauhiainen (toim.) (2008). Audiologia. Duodecim. Soveltuvin osin.

Lonka, E. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (2000). Kuulon ja kielen kuntoutus. Palmenia. Soveltuvin osin.

Tye-Murray, N. (2009). Foundations of aural rehabilitation. Children, adults and their family members. Clifton Park: Delmar Cengage Learning.

Paul, R. & Norbury, C. F. (2012). Language disorders from infancy to adolescence. Elsevier. (luvut 9, 12, 14, s. 347–392, 480–536, 595–648)

Luennoitsijoiden valitsema oheiskirjallisuus ja tieteelliset artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos