Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2160 A1.2.1. Johdanto hankittujen häiriöiden neurokognitiiviseen perustaan ja kuntoutukseen 3 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
LOGO1141 Anatomia ja fysiologia logopediassa, LOGO1142 Kieli ja elämänkaari I, LOGO1143 Kieli ja elämänkaari II, Neurologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää eri aikuisneurologisten häiriöiden taustalla olevat sairaudet, vammat ja oirekokonaisuudet sekä saa käsitystä aikuisten kielellisen kuntoutuksen perusteista.

Sisältö

Opiskelija perehtyy itsenäisesti kirjallisuuden avulla hankittujen häiriöiden neurologiseen perustaan ja kuntoutuksen lähtökohtiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jehkonen, Saunamäki, Paavola & Vilkki (toim.) (2015). Kliininen neuropsykologia (luvut 1–20, s. 14–334).

Hämäläinen, Laine, Aaltonen, & Revonsuo (toim.) (2006). Mieli ja aivot (luvut: 4.5. s. 227–233; 4.6, s. 234–241; 9.3, s. 435–442.)

Korpilahti, Aaltonen & Laine (toim.) (2010). Kieli ja aivot (luvut: 7, s. 263–293; 8.3. ja 8.4, s. 316–330.)

Lapointe (2011, 4. p.). Aphasia and related neurogenic language disorders (Osa 1, s. 1–91.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos