Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2161 A1.2.2. Hankitut kielen, vuorovaikutuksen ja nielemisen häiriöt 6 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) LOGO1142 Kieli ja elämänkaari I, LOGO1143 Kieli ja elämänkaari II, LOGO2160 Johdanto hankittujen häiriöiden neurokognitiiviseen perustaan ja kuntoutukseen, Neurologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa erilaiset häiriöt, tuntee keskeisimmät lähestymistavat/teoriat ja ymmärtää eri lähestymistapojen mukaiset luokitteluperiaatteet. Jakson käytyään opiskelija pystyy perustelemaan eri lähestymistapojen sekä niihin liittyvien arviointi- ja kuntoutusmenetelmien käyttöä sekä ymmärtää puheterapeutin tehtäväkuvan tämän asiakaskunnan piirissä.

Sisältö

Luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten kautta käsitellään erilaisia hankittuja (myös eteneviä) kommunikoinnin ja nielemisen häiriöitä sekä niihin liittyviä taustateorioita ja luokittelutapoja. Jaksolla käsitellään edellä mainittuja asioita sekä teoreettisesta että kliinisestä näkökulmasta.

Toteutustavat

Luennot, demonstraatiot, harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Brookshire, R. & McNeil, M. (2015). Introduction to neurogenic communication disorders.

Lapointe (2011, 4. p.). Aphasia and related neurogenic language disorders (s. 93–266).

Whitworth, A., Webster, J. & Howard, D. (2014). A cognitive neuropsychologial approach to assessment and intervention in aphasia: A clinician’s guide (luvut 1 ja 2, s. 1–18).

Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos