Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2162 A1.2.3. Hankittujen häiriöiden logopedinen arviointi 4 op
Vastuutaho
Logopedia
Edeltävät opinnot
LOGO2161 Hankitut kielen, vuorovaikutuksen ja nielemisen häiriöt

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hankittujen häiriöiden logopediseen arviointiin käytettävissä olevat käytännöt ja menetelmät, osaa valita eri käyttötarkoituksiin sopivan lähestymistavan ja arviointimenetelmät, toteuttaa arvioinnin, analysoida arvioinnin kautta saadut tiedot ja raportoida ne. Opiskelija ymmärtää hankittujen häiriöiden arvioinnin ICF-viitekehyksen näkökulmasta.

Sisältö

Jakson aikana käydään läpi arvioinnin periaatteita, eri lähestymistapoihin soveltuvia arviointikäytäntöjä sekä arviointimenetelmiä/testejä ja niiden käyttöä, arvioinnista saatujen tietojen tulkintaa ja raportoimista.

Toteutustavat

Luennot, demonstraatiot, harjoitukset ja/tai harjoitustyöt

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Whitworth, A., Webster, J. & Howard, D. (2014). A cognitive neuropsychologial approach to assessment and intervention in aphasia: A clinician’s guide (Osa 2, s. 19–83).

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) (internet-aineisto).

Opettajan erikseen ilmoittamat logopediset arviointimenetelmät ja niiden käsikirjat.

Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos