Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2163 A1.2.4. Hankittujen häiriöiden logopedinen kuntoutus 4 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
LOGO2162 Hankittujen häiriöiden logopedinen arviointi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisen ja ICF-viitekehyksen mukaisen tavoitteen asettelun, missä huomioidaan asiakkaan toimintakyky ja elämänlaatu. Opiskelija tuntee erilaisiin lähestymistapoihin/teorioihin nojaavia kuntoutusmenetelmiä, tuntee niiden vahvuuksia ja heikkouksia ja osaa tehdä menetelmävalintoja huomioiden erilaiset tilanteet ja tarpeet. Opiskelijalle syntyy yleiskuva olemassa olevasta kuntoutuskäyttöön soveltuvasta materiaalista. Opiskelija osaa raportoida kuntoutuksen toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä laatia jatkosuosituksia.

Sisältö

Jakson aikana opiskelija perehtyy luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten kautta tavoitteen asetteluun, kuntoutuksen lähestymistapoihin ja menetelmiin. Opiskelija tutustuu kuntoutusmateriaaliin.

Toteutustavat

Luennot, demonstraatiot, harjoitukset ja/tai harjoitustyöt

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aphasia Therapy File (1999, e-kirja). soveltuvin osin.

Aphasia Therapy File: Volume 2 (2007). soveltuvin osin.

Whitworth, A., Webster, J. & Howard, D. (2014). A cognitive neuropsychologial approach to assessment and intervention in aphasia: A clinician’s guide (Osa 3, s. 87-351).

Beeke, S., Sirman, N., Beckley, F. ym. (2013). Better conversations with aphasia: An e-learning resource. Saatavilla seuraavasta osoitteesta (vaatii kirjautumisen): https://extend.ucl.ac.uk/.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos