Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2165 A2.2.1. Tilastollisten menetelmien perusteet, alkutentti 1 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimusaineiston tilastolliseen käsittelyyn ja kuvaamiseen liittyvät peruskäsitteet.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjatentin avulla tilastollisten menetelmien perusteisiin.

Toteutustavat

Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2016). Tilastollisten menetelmien perusteet. SanomaPro.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos