Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2166 A2.2.3. Tilastollisten menetelmien perusteet, harjoitukset 2 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimusaineiston tilastolliseen käsittelyyn ja kuvaamiseen liittyvät peruskäsitteet. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet tutkimusaineiston hankkimiseen ja muokkaamiseen tilastollista käsittelyä varten. Hän hallitsee aineiston tilastollisen kuvaamisen sekä pystyy tekemään tilastollisia päätelmiä.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi tilastollisen päättelyn perusteet, logopedisessa tutkimuksessa tarvittavia tilastollisia menetelmiä (erityisesti korrelaatio, t-testi, varianssianalyysi ja niiden epäparametriset vastineet) ja niiden soveltamista SPSS-ohjelmiston avulla.

Toteutustavat

Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2016). Tilastollisten menetelmien perusteet. SanomaPro.

Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (harjoituskirja)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos