Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3016 PJOS8 Asiantuntijaorganisaatiot 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Markus Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaiset asiantuntijaorganisaatiotyypit ja niiden keskeiset ominaispiirteet. Hän tuntee erilaisia käytäntöjä asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen.

Sisältö

Aihepiirin teoreettiset perusteet, joihin tutustutaan alan uusimpien tieteellisten tutkimusten myötä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Essee 5000 sanaa

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5.vsk. I-II periodi
Opintojakso on mahdollista suorittaa periodeilla I ja II.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ammattilaisbyrokratiat tehokkuuden aikakaudella: Tasapainoilua asiantuntijaeetoksen ja tehokkuuspaineiden välillä. Tampere University Press. Tampere. Kallio, Tomi J. (2015).


2. Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations. Information Science Reference. London. Jemielniak, Dariusz ja Kociatkiewicz, Jerzy (2009).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.