Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2168 A4.1. Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa A 3 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
LOGO2156 Johdanto kehityksellisten kommunikoinnin häiriöiden neurokognitiiviseen perustaan, LOGO2157 Kehitykselliset vuorovaikutuksen, kielen ja syömisen häiriöt

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-tuntee puheterapeutin työtä ohjaavan lainsäädännön ja kuntoutusjärjestelmät
-osaa huomioida puheterapeutin ammattieettiset periaatteet
-hahmottaa puheterapeutin erilaisia työnkuvia ja niihin vaadittavia taitoja
-osaa yleiset kirjaamiskäytänteet
-tunnistaa omia vahvuuksiaan sekä kehitettäviä osa-alueitaan puheterapeutin työn kannalta

Sisältö

-Kurssilla käsitellään puheterapeutin ammatin kliinisiä perustaitoja ja käytänteitä
-Tutustutaan puheterapeutin ammattirooliin, asiantuntijuuteen ja työtehtäviin

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Puheterapeutin Ammattiextra (Suomen Puheterapeuttiliitto ry).

Puheterapeutin laatuopas (Suomen Puheterapeuttiliitto ry).

Rissanen, P., Kallanranta, T. & Suikkanen, A. (2008): Kuntoutus.

Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T. & Mäkelä, J. (2014): Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen.

Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos